Lipirea plăcilor de gips carton & OSB de pereți

Plăcile de gips carton și OSB se folosesc deseori pentru a egaliza pereții sau pentru a crea un substrat mai rezistent pentru alte straturi de finisare. Tytan 60 de Secunde este un produs perfect pentru fixarea rapidă și facilă a plăcilor de construcție fără să fie necesară ancorarea mecanică în spațiul interior.

Asigurați-vă mai întâi că suprafețele care urmează sa fie lipite sunt drepte. Respectați instrucțiunile de pregătire pentru a obține o lipire etanșă și durabilă.

Aplicați un cordon de 2 – 3 cm de adeziv pe conturul plăcii.

Aplicați adezivul în formă de zigzag începând de la unul din colțurile cordonului de adeziv. Mențineți o distanță de 4 cm de la margine pentru a evita ieșirea adezivului în afară în momentul care îmbinați cele două suprafețe.

După ce ați aplicat adezivul, așteptați 60 de secunde.

Ridicați placa și apăsați-o pe perete

Folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru a poziționa placa. Asigurați-vă că spațiul între placă și perete nu este mai lat de 1 cm; în caz contrar adezivul se poate expanda. În timp ce prima placă se usucă, aplicați adezivul pe următoarea placă folosind aceeași metodă și fixați – o pe perete.

Randament 1 BUC
Material Dimensiunea materialului (lungime și lățime), mm Grosimea recomandată a cordonului de adeziv, mm Tytan Professional 60
de Secunde PISTOL 750 ml
Tytan Professional 60 de Secunde PAI 750 ml Tytan Professional 60
de secunde PAI 300 ml
Gips carton / OSB 1200 х 2500 20 10 m2 7,5 m2 3,6 m2

Mici proiecte de zidărie

Tytan 60 de Secunde este perfect pentru lucrări de zidărie, fi e că vorbim de pereți decorativi sau proiecte mai ample precum pereți despărțitori. Tytan 60 de Secunde se poate folosi doar pentru a ridica pereți cu materiale calibrate. Printre materialele calibrate cele mai folosite se numără BCA (beton celular autoclavat) și cărămizi ceramice cu goluri verticale.

Înainte de a monta primul strat cu Tytan 60 de Secunde, asigurați-vă că suprafețele lipite sunt drepte. Urmați instrucțiunile de pregătire a suprafețelor pentru a obține o fixare etanșă și durabilă. Primul strat al peretelui se va instala folosind mortar obișnuit pentru a obține un perete la nivel perfect.

Cordoanele de adeziv se vor aplica pe partea de sus a peretelui, nu pe cărămizi nefixate. Aplicați adezivul sub formă de cordon pentru a crea atât legătura pe orizontală cât și pe verticală.

RECOMANDARE! Planificați în avans. Măsurați mai întâi toate colțurile peretelui de construit și modul în care vor fi amplasate blocurile sau cărămizile. Amplasați o sfoară de zidărie de la un colț la altul pentru a marca poziția fi ecărei cărămizi. Folosiți nivela cu bule pentru a vă asigura că fi ecare cărămidă contribuie la un perete drept.

Pentru ziduri cu grosimi mai mici de 15 cm aplicați un singur cordon de adeziv, iar pentru cele mai groase de 15 cm aplicați două cordoane, la 4 -5 cm de la marginea zidului.

Rețineți ca adezivul rapid 60 de Secunde este adecvat pentru pereți interiori Rețineți ca adezivul rapid 60 de Secunde este adecvat pentru pereți interiori sau lucrări de mici dimensiuni. Dacă aveți nevoie de o soluție pentru construirea pereților exteriori sau pereților despărțitori portanți vă rugăm să folosiți produsul dedicat pentru astfel de lucrări, Tytan Professional Morar in strat subțire, o soluție testată și certificată pentru acest tip de aplicații.

Aplicați întotdeauna suficient adeziv pentru a instala cel mult 2-3 cărămizi. În caz contrar adezivul se va usca înainte de formarea legăturii. Poziția cărămizilor se poate corecta în decurs de 1 minut de la aplicare. După ce ați finalizat primul strat de cărămizi, puteți începe cu următorul.

Aplicați întotdeauna sufi cient adeziv pentru a instala cel mult 2-3 cărămizi. În caz contrar adezivul se va usca înainte de formarea legăturii. Poziția cărămizilor se poate corecta în decurs de 1 minut de la aplicare. După ce ați fi nalizat primul strat de cărămizi, puteți începe cu următorul.

  Consum pe tub
Material Dimensiunile materialului (lungime și lățime), mm Grosimea recomandată
a cordonului de adeziv, mm
Tytan Professional 60 de Secunde PISTOL 750 ml Tytan Professional 60 de Secunde PAI 750 ml Tytan Professional 60 de secunde PAI 300 ml
Pereți despărțitori din
BCA
600 х 250 20 – 30 7 m2 5,2 m2 2,6 m2
Pereți despărțitori din
blocuri ceramice
600 х 250 50 – 60 3.5 m2 2.6 m2 1.30 m2

Elemente decorative ușoare și elemente decorative din ipsos

Ca și în cazul profilului decorativ, adezivul Tytan 60 de Secunde este alegerea perfectă pentru a lipi elementele decorative ușoare și mai grele pe orizontală, verticală sau chiar pe tavan.

Asigurați-vă mai întâi că suprafețele de lipit sunt plane. Respectați instrucțiunile de pregătire a suprafeței pentru a obține o lipire etanșă și durabilă. După ce ați pregătit ambele suprafețe, poziționați elementele decorative în locul dorit și fixați elementele de poziționare. Folosiți un creion pentru ca lucrarea să fi e curată și ordonată.

Aplicați adezivul Tytan 60 de Secunde în cordon subțire ~1 cm. Aplicați doar un cordon pentru elemente mici și cordoane multiple și paralele pentru elementele mari. Alegeți întotdeauna forme deschise pentru a permite trecerea aerului și o uscare adecvată a adezivului.

Așteptați timp de 60 de secunde și îmbinați elementele. În cazul materialelor grele, șteptați timp de 90-120 de secunde pentru a obține imediat un tact puternic.

După ce ați îmbinat elementele, apăsați ferm timp de câteva secunde, apoi eliberați piesa.

Profile decorative

Aplicați un cordon de adeziv în serpentină de-a lungul profilului. Cordonul de adeziv se va aplica cât mai departe de margine pentru a evita ieșirea acestuia în afară pe perete sau pardoseală.

Așteptați timp de 60 de secunde.

Aplicați profilul pe perete

RECOMANDARE! Planificați în avans. Măsurați cu atenție pereții. Tăiați și ajustați toate profi lele necesare pentru întreaga cameră. Acordați o atenție deosebită îmbinărilor în unghi ascuțit. Amplasați toate profi lele decorative pe pereții aferenți. În cazul în care pereții prezintă denivelări extreme, așteptați timp de 90-120 de secunde pentru a obține o lipire inițială puternică.

Consum pe tub
Material Lățimea
profi lului (mm)
Grosimea
recomandată a
cordonului de
adeziv (mm)
Tytan
Professional 60 de Secunde
PISTOL 750 ml
Tytan
Professional 60
de Secunde
PAI 750 ml
Tytan
Professional 60
de secunde
PAI 300 ml
Profi l decorativ 40 – 70 10 80 de metri 60 de metri 30 de metri
Profi l decorativ 70 – 100 20 40 de metri 30 de metri 15 de metri

Pervaz de geam

Folosiți Tytan 60 de Secunde pentru a monta toate tipurile de pervaz. Asigurați-vă mai întâi că suprafețele pe care urmează să le lipiți sunt plane. Respectați instrucțiunile de pregătire a suprafețelor pentru a obține o lipire etanșă și durabilă.

Aplicați un cordon de adeziv în serpentină de-a lungul profilului. Adezivul aplicat trebuie să fie la o distanța de 4 cm de fața profilului pentru a evita o eventuală ieșire în afară a acestuia pe perete sau pardoseală

Așteptați timp de 60 de secunde și aplicați profilul pe perete.

Montați glaful pervazului pe baza acestuia. Se recomandă amplasarea unei greutăți pe pervaz pentru a preveni expandarea adezivului în exces. Pervazul se poate folosi după 24 de ore, anume, după uscarea completă a adezivului.

Fixarea profi lelor metalice

Adezivul spumă Tytan 60 de Secunde se poate utiliza la instalarea profi lelor metalice pe colțurile pereților. Această tehnică este deosebit de utilă la construirea pereților despărțitori din gips-carton.

Asigurați-vă mai întâi că suprafețele ce urmează să fie lipite sunt plane. Respectați instrucțiunile de pregătire pentru a obține o lipire etanșă și durabilă.

Aplicați Tytan 60 de Secunde de-a lungul colțului interior al profilului metalic. Asigurați-vă că ați aplicat adeziv sufi cient pentru a acoperi ambele părți ale profilului în momentul în care îl montați pe perete.

Așteptați ~ 60 de secunde pentru ca adezivul să își facă efectul și poziționați profilul cu atenție pe colțul peretelui.

Adezivul în exces poate fi curățat în mai puțin de 30 de minute de la aplicare.